1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Barbora Fleischerová

Barbora Fleischerová

Website URL:

MZ ocenilo projekt K-centra

Published in NOVINKY
on 31/05/2016 - 06:27

Rok 2015 se v děčínském Kontaktním centru (Teplická 45), které spadá pod Centrum sociálních služeb Děčín, nesl v duchu prevence HIV.

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pracovníci Centra pro rodinu VEGA v Kladně dali k dispozici příručku, kterou sami vytvořili. Jedná se o dokument, jehož cílem je poskytnout základní informace o tom, kdo je kdo v systému služeb pro rodiny s dětmi.

Bezplatné testování na HIV

Published in NOVINKY
on 16/11/2015 - 12:41

Na 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS. Jedná se o jedno z nejzávažnějších onemocnění, které postihuje světovou populaci. Bohužel trend nárůstu počtu nově zjištěných případů pokračuje. Nejdůležitější je myslet na prevenci a chovat se zodpovědně. Pokud se někdo vystavuje rizikovým kontaktům, určitě by se měl nechat o...

Potravinová sbírka pro Azylový dům

Published in NOVINKY
on 16/11/2015 - 12:34

Pro mnohé z nás samozřejmost, pro některé starost. Lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci, často strádají v tom základním – v jídle. Pokud se chcete připojit se svou pomocí, máte možnost v sobotu 21. 11. 2015.

Nabídka bezplatného semináře pro klienty

Published in NOVINKY
on 09/11/2015 - 10:26

Tento kurz je zaměřen pro klienty, proto není akreditován.
Je možné kurz pořádat přímo ve Vaší organizaci, kde to Vaši klienti dobře znají.

S účinností zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů nabízí Policie České republiky obětem trestných činů pomoc krizového interventa. Člověk zasažený trestnou činností, tragickou či mimořádnou událostí může využít pomoci krizového interventa, který poskytuje na místě činu nebo zásahu první psychologickou pomoc či posttraumatickou intervenci. Pomů...

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče Děčín, který je financován MPSV v rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost". K ukončení projektu došlo v květnu 2015. Projekt byl zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti a zejména na trh práce.

...

Služby kontaktního centra se již pět měsíců zapojují do prevence ohledně problematiky HIV a AIDS. V rámci projektu ministerstva zdravotnictví nabízí Kontaktní centrum anonymní screeningové testování v souvislosti s virem HIV široké veřejnosti. Zařízení, jež je součástí Centra sociálních služeb, se věnuje v rámci terénní práce také mladým lidem, kde cílem v...

V rámci služeb kontaktního centra se pracovníci zapojili do spolupráce se školami v Děčíně a České Kamenici a nabídli preventivních besedy na téma drogy a závislost. Besedy jsou koncipovány zejména na ujasnění a upevnění postojů mladých lidí k drogám v konkrétních situacích, které jsou jim vlastní, setkávají se s nimi a zajímají je. Toto téma je stále aktuá...

Workshop KS Osoby v krizi

Published in OSOBY V KRIZI
on 12/06/2015 - 08:43

Dne 28. Května 2015 se na Magistrátu města Děčín v malé zasedací místnosti konal workshop koordinační skupiny Osoby v krizi v rámci projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně. Tématem workshopu byla dobrá praxe v zaměstnávání osob v krizi. Účastnila se celá řada hostů, kteří pohovořili o zaměstnávání osob v krizi nebo zaměstnávání klien...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL