1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Barbora Fleischerová

Barbora Fleischerová

Website URL:

Letošní děčínské městské slavnosti přinesly kromě spousty zajímavých zážitků i finanční pomoc pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Maminky za pomoci zaměstnanců Azylového domu pro muže a matky s dětmi v Děčíně na Letné vyrobily spoustu krásných dekorací, které bylo možno si v rámci veřejné sbírky pořídit. Velký dík patří Janě Havlíčkové, ...

Sociální služby Chomutov vás touto  cestou zvou na velmi zajímavou a svým obsahem i nezvyklou konferenci, kterou pořádají pod patronací statutárního města Chomutova. Je určena především pro subjekty pracující v oblasti sociální, ve školství, zdravotnictví a veřejné správě. Jedná se o téma novodobých nelátkových závislos...

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé v Děčíně nabízí možnost besed pro mládež a mladé dospělé v rozmezí od 10 do 26 let. Nabídka se týká zejména neškolských zařízení, po domluvě je však možno besedu uskutečnit také ve škole. Besedy jsou bezplatné a jsou realizovány proškolenými pracovníky Kontaktního centra v rámci projektu "Prevence je cest...

Terénní programy bez ztráty bodu

Published in OSOBY V KRIZI
on 03/03/2015 - 09:13

Počátkem května roku 2005 zahájila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Činnosti Certifikační agentury zajišťoval od začátku Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Úspěšná certifikace v Děčínském doléčovacím centru

Děčínské doléčovací centrum (Fügnerova 18, Děčín 1), které je součástí Centra sociálních služeb Děčín, p.o. (příspěvkové organizace města Děčín), je odborné pobytové a ambulantní za...

Testování na HIV zdarma

Published in NOVINKY
on 06/02/2015 - 10:43

Testování na HIV od ledna 2015 v Kontaktním centru Děčín zdarma a anonymně, pro každého.

Kontaktní centrum v Děčíně je zařízení, které se zabývá závislostí na nelegálních drogách. Cílem všech nabízených služeb je vedle minimalizace rizik také ochrana veřejnosti před šířením infekčních chorob. V roce 2015 se Kontaktní centrum zapoj...

Vývařovna křesťanského společenství Jonáš nabízí nově možnost stravování formou teplých obědů osobám, které v rámci hmotné nouze pobírají typizované poukázky Edenred – Ticket Service.

Dny otevřených dveří v CSS Děčín

Published in NOVINKY
on 25/09/2014 - 10:08

Centrum sociálních služeb Děčín p.o., Vás srdečně zve na Dny otevřených dveří v rámci 6. ročníku Týdne sociálních služeb ČR. Rozpis programu naleznete v příloze pod tímto textem. Nabídka je určena odborné i široké veřejnsoti. Na Vaši návštěvu se těší pracovníci Centra sociálních služeb Děčín, p.o.

Pozvánka

Published in NOVINKY
on 23/09/2014 - 14:42

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jste srdečně zváni na přednáškový blok "drogová problematika a služby v roce 2014 na Děčínsku v souvislostech: Od veřejného zdraví k sociální stabilizaci." V případě zájmu prosím potvrďte svou účast na e-mailové adrese