1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Kateřina Štěpánková

Kateřina Štěpánková

Website URL:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Děčína připravil pro Vás krátký dotazník, jehož cílem je zjistit Vaše názory na život ve Vašem městě. Získané podněty pomohou při zpracovávání nového 4. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín na roky 2020-2023. Komunitní plánování sociálních služeb je proce...