1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Chyba
  • JUser::_load: Unable to load user with id: 113
NOVINKY

NOVINKY (4)

Neděle, 30 Listopad 2008 13:04

Evaluce procesu komunitního plánování 2008

Napsal(a)

V průběhu měsíce listopadu 2008 probíhala ve všech 4 koordinačních skupinách evaluace procesu komunitního plánování. Všichni členové zapojení do procesu vyplnili anonymní dotazník, který obsahoval 35 otázek. Otevřenými otázkami jsme dali prostor k vyjádření se k určitému problému, škálovými otázkami jsme nechali zhodnotit kvalitu procesu KP. Pomocí otázek obecného typu jsme získali informace o složení jednotlivých koordinačních skupin, věku, vzdělání a pracovním zařazení jednotlivých členů.

Evaluační zpráva (PDF;1,18 MB)

Pondělí, 30 Červen 2008 12:30

Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS k 30.06.2008

Napsal(a)

Rada města projednala na svém jednání dne 26.08.2008 Zprávu o plnění cílů a opatření 1. KPSS města Děčína 2006–2008 k 30.06.2008 pod usnesením č. RM 08 16 38 01a doporučila zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na vědomí.
Zastupitelstvo města vzalo zprávu na vědomí dne 25.09.2008 pod usnesením č. ZM 08 08 04 01.

Zpráva o plnění cílů a opatření 1. KPSS k 30.06.2008 (PDF; 80 kB)

Přehled plnění cílů a opatření 1. KPSS k 30.06.2008 (PDF; 123 kB)

Pondělí, 23 Červen 2008 11:09

Setkání Skupiny pro strategii 2008

Napsal(a)

dscf2558

Dne 23.06.2008 se uskutečnilo jednání Skupiny pro strategii, která  je vrcholnou strategickou skupinou procesu komunitního plánování. Setkání se zúčastnil primátor města,  zástupci významných organizací ve městě, dále vedoucí jednotlivých odborů magistrátu, ředitel CSS Děčín, p.o. a členové sociální komise.  Hostem jednání byl  i supervizor procesu Michal Polesný z Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Cílem setkání  bylo seznámení přítomných s dosaženými výsledky  naplňování stanovených cílů 1. KPSS města Děčína.

Úterý, 19 Únor 2008 12:55

Hodnotící zpráva procesu komunitního plánování

Napsal(a)

Rada města projednala na svém jednání dne 19.02.2008 Hodnotící zprávu procesu komunitního plánování sociálních služeb a hodnotící zprávy jednotlivých koordinačních skupin a doporučila zastupitelstvu města vzít tuto zprávu na vědomí.

Hodnotící zpráva KP (PDF; 862 kB)

Hodnotící zpráva koordinační skupiny Senioři (PDF; 503 kB)

Hodnotící zpráva koordinační skupiny OZP (PDF; 489 kB)

Hodnotící zpráva koordinační skupiny osoby a rodiny v krizi (PDF; 252 kB)

Hodnotící zpráva koordinační skupiny drogově závislí a etnické menšiny (PDF; 162 kB)

 

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...