1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Ocenění MV ČR
Středa, 05 Prosinec 2007 13:47

Cena_MV

 

 

 

 

 

 

Proces komunitního plánování získal nejvyšší ocenění...

Komunitní plánování zaznamenalo úspěch. V soutěži o získání cen za kvalitu a inovaci ve veřejné správě vyhlášené ministerstvem vnitra získalo nejvyšší cenění.

Podstatou procesu komunitního plánování je zapojení všech, kterých se sociální služby týkají. Tento proces umožňuje rozvíjet sociální služby na základě poznání místních podmínek a potřeb, výsledkem je shoda přání a možností.
„Mezi hlavní úspěchy, kterých jsme pomocí procesu komunitního plánování dosáhli, můžeme zařadit informovanost. Každý občan může získat potřebné informace z několika možných zdrojů. Byly vydány materiály, které informují širokou veřejnost o nabízených službách a aktivitách v sociální oblasti. Na webových stránkách města jsou v elektronické podobě všechny vydané materiály týkající se sociální oblasti,“ říká projektová manažerka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Dagmar Vávrová. Katalog o poskytovatelích bude aktualizován a pro velký zájem bude vydán ve 2. vydání, stejně tak i Průvodce občana s handicapem. Jeho součástí je mapa se zakreslením místa poskytování služeb nebo aktivit.
S dalšími úspěchy projektu se občané mohou seznámit také v nových autobusech MHD, které jsou vybaveny akustickým signalizačním systémem a světelnými displeji. Mezi úspěchy můžeme zařadit i spolupráci magistrátu s neziskovými organizacemi při zajišťování bezbariérovosti ve městě.
Cenu za projekt převzal z rukou ministra vnitra Ivana Langra primátor města Vladislav Raška na Národní konferenci kvality ve veřejné správě v Karlových Varech.

MV_oceneni_07

Zdroj: Zpravodaj města