1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Pondělí, 25 Únor 2019 11:44

Oddělení sociální práce a služeb pomáhá seniorům

Napsal(a) 

Sociální pracovnice Magistrátu města Děčín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb jsou široké veřejnosti, zejména seniorům a zdravotně postiženým občanům, nápomocny v oblasti potřeb této cílové skupiny.

Jedná se zejména o sociální poradenství týkající se dávkového systému, tj. dávky důchodového pojištění (starobní, vdovský, invalidní důchod…), dávky pro osoby se zdravotním postižením (Příspěvek na péči, Příspěvek na mobilitu, Průkaz TP, ZTP, ZTP/P…) dávky hmotné nouze (Příspěvek na živobytí, Doplatek na bydlení…) a Státní sociální podpory (Příspěvek na bydlení…). Občanům je poskytnuta pomoc s orientací v této oblasti a případně s vyplněním příslušných formulářů.

Máme k dispozici propagační materiály dostupných služeb, ze kterých si může klient vybírat. Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pečovatelské a osobní asistenční služby. Dále půjčovny kompenzačních pomůcek, dostupné možnosti dopravy, ale např. i dovážku obědů.

Oddělení sociální práce a služeb vydává parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Nutné doklady k vyřízení: občanský průkaz, průkazová fotografie, kartička ZTP nebo ZTP/P a rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále označení vozidla pro sluchově postiženou osobu.

V gesci oddělení je také příjem žádostí do bytů zvláštního určení (dříve pečovatelské domy). Přidělování bytů zvláštního určení se řídí schválenými pravidly rady města. Součástí podání žádosti je zhodnocení potřebnosti umístění do bytu zvláštního určení a místní šetření ve stávajícím bydlišti žadatele. O přidělení bytu rozhoduje na základě podkladů dodaných naším oddělením, oddělení místního hospodářství a majetku města.

Oddělení řeší agendu zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (v případě, že si oprávněný není schopen dávku sám přebírat nebo s ní hospodařit) a agendu sociálních pohřbů.

V případě, že Vám zdravotní stav nedovoluje se osobně dostavit na naše oddělení, stačí nás kontaktovat telefonicky a naše terénní sociální pracovnice Vás navštíví v místě bydliště.

V případě, že potřebujete naši pomoc, neváhejte se na nás obrátit. Sídlíme na Magistrátu města Děčín, budova A3, Na Valech 156/6, Děčín 6, v přízemí č. kanceláře 114 a 115. Telefonní kontakt: 412 593 119, 412 593 167, 412 593 191, 412 593 195.

Přečteno: 100 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

PROCES KP V DĚČÍNĚ

LOGO KPSS

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

20.08.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
28.08.2019 - Středa - 15:15 jednání KS OZP
17.09.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
17.09.2019 - Úterý - 13:30 Jednání KS Rodiny, děti a mládež

OCENĚNÍ

DŮLEŽITÉ ODKAZY