1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Barbora Fleischerová

Barbora Fleischerová

Website URL:

S účinností zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů nabízí Policie České republiky obětem trestných činů pomoc krizového interventa. Člověk zasažený trestnou činností, tragickou či mimořádnou událostí může využít pomoci krizového interventa, který poskytuje na místě činu nebo zásahu první psychologickou pomoc či posttraumatickou intervenci. Pomů...

Na začátku roku 2013 byla zahájena realizace projektu Následná péče Děčín, který je financován MPSV v rámci operačního programu ESF „Lidské zdroje a zaměstnanost". K ukončení projektu došlo v květnu 2015. Projekt byl zaměřen na podporu sociálního začleňování osob po léčbě závislosti na návykových látkách zpět do společnosti a zejména na trh práce.

...

Služby kontaktního centra se již pět měsíců zapojují do prevence ohledně problematiky HIV a AIDS. V rámci projektu ministerstva zdravotnictví nabízí Kontaktní centrum anonymní screeningové testování v souvislosti s virem HIV široké veřejnosti. Zařízení, jež je součástí Centra sociálních služeb, se věnuje v rámci terénní práce také mladým lidem, kde cílem v...

V rámci služeb kontaktního centra se pracovníci zapojili do spolupráce se školami v Děčíně a České Kamenici a nabídli preventivních besedy na téma drogy a závislost. Besedy jsou koncipovány zejména na ujasnění a upevnění postojů mladých lidí k drogám v konkrétních situacích, které jsou jim vlastní, setkávají se s nimi a zajímají je. Toto téma je stále aktuá...

Workshop KS Osoby v krizi

Published in OSOBY V KRIZI
on 12/06/2015 - 08:43

Dne 28. Května 2015 se na Magistrátu města Děčín v malé zasedací místnosti konal workshop koordinační skupiny Osoby v krizi v rámci projektu Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně. Tématem workshopu byla dobrá praxe v zaměstnávání osob v krizi. Účastnila se celá řada hostů, kteří pohovořili o zaměstnávání osob v krizi nebo zaměstnávání klien...

Letošní děčínské městské slavnosti přinesly kromě spousty zajímavých zážitků i finanční pomoc pro Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. Maminky za pomoci zaměstnanců Azylového domu pro muže a matky s dětmi v Děčíně na Letné vyrobily spoustu krásných dekorací, které bylo možno si v rámci veřejné sbírky pořídit. Velký dík patří Janě Havlíčkové, ...

Sociální služby Chomutov vás touto  cestou zvou na velmi zajímavou a svým obsahem i nezvyklou konferenci, kterou pořádají pod patronací statutárního města Chomutova. Je určena především pro subjekty pracující v oblasti sociální, ve školství, zdravotnictví a veřejné správě. Jedná se o téma novodobých nelátkových závislos...

Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé v Děčíně nabízí možnost besed pro mládež a mladé dospělé v rozmezí od 10 do 26 let. Nabídka se týká zejména neškolských zařízení, po domluvě je však možno besedu uskutečnit také ve škole. Besedy jsou bezplatné a jsou realizovány proškolenými pracovníky Kontaktního centra v rámci projektu "Prevence je cest...

Terénní programy bez ztráty bodu

Published in OSOBY V KRIZI
on 03/03/2015 - 09:13

Počátkem května roku 2005 zahájila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Činnosti Certifikační agentury zajišťoval od začátku Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Úspěšná certifikace v Děčínském doléčovacím centru

Děčínské doléčovací centrum (Fügnerova 18, Děčín 1), které je součástí Centra sociálních služeb Děčín, p.o. (příspěvkové organizace města Děčín), je odborné pobytové a ambulantní za...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

PROCES KP V DĚČÍNĚ

LOGO KPSS

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

20.08.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
28.08.2019 - Středa - 15:15 jednání KS OZP
17.09.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
17.09.2019 - Úterý - 13:30 Jednání KS Rodiny, děti a mládež

OCENĚNÍ

DŮLEŽITÉ ODKAZY