1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Čtvrtek, 21 Srpen 2014 12:32

Užívání drog a závislost na nelegálních látkách je stále aktuálním problémem

Napsal(a) 

Užívání drog a závislost na nelegálních látkách je stále aktuálním problémem.
K-centrum v Děčíně se zabývá prevencí a také pomáhá lidem na cestě k životu bez drog.

 

Kontaktní centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče, kam se mohou obrátit lidé užívající nelegální návykové látky, ale také jejich blízcí, má v děčínské síti sociálních služeb své důležité místo již od roku 1997. Služeb tohoto zařízení v roce 2013 využilo 191 registrovaných uživatelů a k nim se připojilo 139 osob, které využily služeb terénního programu, jenž je součástí poskytovaných služeb. V rámci výměny injekčního materiálu bylo v K-centru za pomoci Městské policie Děčín a Technických služeb Děčín zlikvidováno 39 635 kusů injekčních sad.
V letošním roce došlo k viditelnému nárůstu jak počtu osob využívajících služeb K-centra, tak počtu zlikvidovaných stříkaček. K polovině roku jejich počet vzrostl na 27 696 kusů. Vedoucí kontaktního centra J. Sedláček k tomu říká: „Výměna injekčních stříkaček je uznávaná a efektivní metoda v rámci adiktologických služeb a společnost vychází výrazně levněji, než věznění či následná léčba závislých osob z infekčních onemocnění nebo jiných závažných zdravotních poškození." Dále však zdůrazňuje: „V rámci prevence se K-centrum, jako nízkoprahové zařízení, v prvé řadě snaží o kontakt těchto lidí s odbornou pomocí. Naše služby se snaží o minimalizování zdravotních rizik jak samotných uživatelů, tak celé společnosti. V tomto ohledu je stále aktuální problematika šíření HIV/AIDS či hepatitidy typu B a C." K-centrum v Děčíně nabízí rizikovým skupinám v souvislosti s užíváním drog také screeningové testování na HIV/AIDS, HCV, HBsAg a některá, pohlavním stykem přenosná onemocnění.
V Děčíně je dominantní drogou pervitin, jehož kvalita však rapidně klesá, což zvyšuje riziko dopadu na jeho uživatele. Fenomén pervitinu nesužuje jenom ČR, ale také většinu evropských zemí. „V Děčíně vnímáme zejména zneužívání samotného pervitinu, tedy spíše pseudo pervitinu, jelikož ten dnešní se vyrábí pouze z derivátů amfetaminu a nejde tak o čistý pervitin. To však zdaleka nesnižuje jeho dopad na psychiku a zdraví jeho uživatelů. Zejména u nitrožilních uživatelů lze říci, že každou jeho aplikací riskují svůj život. Každý způsob užívání má svá rizika. Často se setkáváme s toxickými psychózami, zdravotními i sociálními problémy. Největší měrou se u nás objevuje kombinace pervitinu s alkoholem a zneužíváním léků. Oproti tomu opiátové drogy, jako heroin jsou na ústupu." uvedl J. Sedláček.
V žádném případě se nedá říci, že právě díky službám kontaktních center dochází k větší míře zneužívání návykových látek, jak občas slýcháme. Vedoucí děčínského K-centra upřesňuje: „ Díky našim službám, které jsou anonymní, jsme pouze první, kteří mohou na situaci reagovat. Uživatelé drog jsou lidé, lidé se svými individuálními životními příběhy, problémy, ale také právy. V tomto ohledu nehodnotíme žádného člověka, který se na naše zařízení obrátí."
Vedle minimalizace škod, které s sebou užívání drog nese, poskytuje K-centrum odborné služby pro rodiče a blízké uživatelů. „ Jde zejména o poskytnutí informací, pomoc a podporu v nelehké situaci, kdy se v rodině objeví známky, že by její člen mohl užívat drogy nebo při zjištění, že je užívá. Je zásadní situaci nepodceňovat, řešit ji a nejlépe vyhledat odbornou pomoc. Důležitá je otevřená komunikace mezi rodiči a dítětem. Na nás se často obracejí rodiče, abychom „opravili", nejlépe v rámci jedné konzultace, jejich dítě užívající drogy i dva a více let - v momentě, kdy je celá rodinná situace spojená s dalšími sekundárními problémy, jako jsou krádeže doma i venku, odchod ze školy, ztráta zaměstnání apod. Takové situace si vyžadují dlouhodobější spolupráci rodičů, a to i v případě, kdy dítě podstupuje léčbu." říká vedoucí centra. Rodičům pracovníci kontaktního centra pomáhají i se zprostředkováním dalších odborníků. Jak však J. Sedláček zdůrazňuje: „Samotná léčba a vypořádání se se závislostí vyžaduje vůli, zájem a motivaci uživatele v životě něco změnit, což odráží fakt, že systém léčby závislostí je ve většině případů věcí dobrovolnosti a zájmu. To se týká i pobytu v psychiatrické nemocnici nebo v terapeutické komunitě, která se léčbou zabývá."
Problematika závislostí dokáže ochromit jedince, ale i celé rodiny a proto je vždy nezbytné vyhledat odborné služby, kde vám pomohou najít vhodné řešení. V Děčíně máme hned dvě adiktologická zařízení – Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče a Děčínské doléčovací centrum. Obě zařízení jsou součástí Centra sociálních služeb Děčín a více o jejich službách se dozvíte na www.cssdecin.cz.

Bc. Jiří Sedláček
Vedoucí Kontaktního a poradenského centra
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Přečteno: 1448 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...