1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Úterý, 03 Březen 2015 09:13

Terénní programy bez ztráty bodu

Napsal(a) 

Počátkem května roku 2005 zahájila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Činnosti Certifikační agentury zajišťoval od začátku Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

Naše organizace, Centrum sociálních služeb Děčín, p.o., je v naplňování obecných i speciálních standardů velmi úspěšná. Před dvěma lety získalo certifikaci s téměř plným počtem bodů na nejdelší možnou dobu (4 roky) Kontaktní centrum pro drogově závislé (Teplická 45, Děčín 4), v letošním roce se úspěšné certifikace dostalo službě následné péče v Děčínském doléčovacím centru (Fügnerova 18, Děčín 1) a v polovině února rovněž terénním programům, které spadají pod děčínské Kontaktní centrum. „Zde se povedlo projít celým procesem bez ztráty jediného bodu a získat certifikaci opět na nejdelší možnou dobu, 4 roky, za což patří pracovníkům centra velké uznání a dík,“ uvedla Lenka Plicková, vedoucí Intervenčních služeb.

Platná certifikace je dokladem o naplnění standardů odborné způsobilosti programů protidrogové politiky. Vzhledem k tomu, že RVKPP doporučuje krajům a obcím, aby zohlednily výsledky certifikace při plánování sítě služeb pro uživatele návykových látek a poskytování finančních prostředků na tyto služby z jejich rozpočtů, znamená získání těchto výborných hodnocení pro naše služby zároveň další možnost pro získání finančních prostředků pomáhajících v chodu jednotlivých zařízení.

Více informací o Centru sociálních služeb Děčín, p.o. na www.cssdecin.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/cssdecin.

Tisková zpráva

Přečteno: 1610 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...