1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Pátek, 12 Červen 2015 12:58

Mladí lidé neznají fakta o HIV, koluje mezi nimi řada mýtů

Napsal(a) 

Služby kontaktního centra se již pět měsíců zapojují do prevence ohledně problematiky HIV a AIDS. V rámci projektu ministerstva zdravotnictví nabízí Kontaktní centrum anonymní screeningové testování v souvislosti s virem HIV široké veřejnosti. Zařízení, jež je součástí Centra sociálních služeb, se věnuje v rámci terénní práce také mladým lidem, kde cílem v tomto období je získat přehled o míře jejich informovanosti o dané problematice a následně míru informovanosti a vzdělanost mladých lidí na toto téma dále zvyšovat. Stejně tak v rámci tohoto projektu pracovníci nabízejí besedy na téma HIV a AIDS školským i mimoškolským zařízením.

 Od ledna 2015 služeb testování využilo 31 osob, a zařízení provedlo 33 screeningových testů. V návaznosti na tuto službu Kontaktní centrum poskytlo také 34 poradenských úkonů. Ve všech případech byl testy prokázán negativní výsledek. Podařilo se nám také ve 14 případech zprostředkovat kontakt na další návazné služby a zařízení.
V rámci terénní práce, jejíž cílem je oslovit mladé lidi a mluvit s nimi na téma HIV, byli pracovníci v kontaktu s 80 lidmi. Dalších 90 mladých lidí se zúčastnilo některé z besed na toto téma, které jsou většinou tvořeny ve spolupráci se školami, či nízkoprahovými kluby. „V rámci této práce mluvíme s mladými lidmi přímo na ulici nebo v zařízení, nebo škole. V souvislosti s touto prací jsme poskytli přes dvě stě padesát úkonů informačního servisu, který souvisí s touto problematikou a lze říci, že mezi mladými lidmi převažují mýty a neinformovanost. V souvislosti s touto skutečností jsme vytvořili i informační materiály, a to formou, která je pro mladé lidi zajímavá. Jedinou bezpečnou ochranu před HIV při sexu poskytuje pouze používání prezervativu a i přes široké spektrum možností jak se k informacím v dnešní době dostat, zjišťujeme, že stále v tomto tématu existuje mezi lidmi řada mýtů, nebo předsudků, zejména pak také vůči přístupu k HIV pozitivním lidem. Nejčastějším mýtem mladých lidí je, že ochranu před nákazou virem HIV poskytuje hormonální antikoncepce v tabletách. Mluvit tak na toto téma považujeme za důležité a to nejen v rámci konkrétního projektu." Nejvíce problematickým z pohledu pracovníků centra se zdá neexistence nízkoprahového zařízení pro mládež ve věku 15 – 26 let v Děčíně, které by tyto mladé lidi, kteří tráví většinu svého času v ulicích města, doprovázelo k dospělosti a nabízelo jim podporu při zvládání každodenních obtíží spojených s dospíváním.
Anonymní testování, které je zdarma v Kontaktním centru, probíhá pro širokou veřejnost každé úterý od 12:00 - 16:30hod. Test je proveden po rozhovoru s pracovníkem a trvá i s výsledkem zhruba 20 minut.

Přečteno: 1237 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...