1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Úterý, 01 Říjen 2013 18:29

Nová přípravná třída na ZŠ a MŠ Vojanova

Napsal(a) 

ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 stále přijímá děti do nově otevřené přípravné třídy. Děti z přípravné třídy mohou využívat stravování ve školní jídelně a v odpoledních hodinách mohou docházet do školní družiny.

 

Děti pro přípravnou třídu na ZŠ a MŠ Vojanova byly vytipovány v rámci sociální služby Terénní programy, kterou zajišťuje Občanské sdružení Děti a Rodina se sídlem Teplická 137/172. Toto sdružení pod vedením paní Ivany Poschové provozuje Vzdělávací centrum Vilík, jenž pomáhá rodinám s výchovou a vzděláváním dětí. Velký díl zásluh na vzniku přípravné třídy a ZŠ a MŠ Vojanova patří náměstkyni primátora Mgr. Haně Cermonové, která všestranně podporuje děti v jejich vzdělávání, a v neposlední řadě rovněž Mgr. Lence Plickové, Bc. Vladimíře Jurčové, paní Miladě Dvořákové, paní Heleně Roušalové a ostatním dobrovolníkům.

V rámci přípravného ročníku byl zahájen program prevence kriminality. ZŠ Vojanova uspořádala během měsíce září ve spolupráci s policistkou Městské policie Děčín Jitkou Máchovou již tři besedy, které byly zaměřeny na témata jako setkání s cizími lidmi nebo bezpečnost v dopravě. Všech tří besed se zúčastnily také děti z přípravného ročníku ze ZŠ Březová a děti ze Vzdělávacího centra Vilík.

Spolupráce mezi zmíněnými ZŠ a Vzdělávacím centrem Vilík bude pokračovat i nadále. V měsíci říjnu se společně zaměří na hudební a divadelní představení.

 

Přečteno: 2059 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...