1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Úterý, 24 Duben 2018 06:48

INDIGO DĚČÍN, z.s.

Napsal(a) 

Občanské sdružení Indigo Děčín bylo založeno v roce 1998, a to na žádost romského obyvatelstva v městské části Boletice nad Labem, což je dnes vyloučená lokalita města Děčína, kde žije v panelovém sídlišti několik desítek rodin romského etnika uvnitř majoritní společnosti. Děti a mládež trávila svůj volný čas pouze uvnitř panelového sídliště, což je svádělo k páchání různých přestupků, drobných trestných činů atd. Rozhodl jsem se proto již v roce 1998 v rámci založeného občanského sdružení věnovat se zejména dětem a mládeži, neboť jen tak se dařilo zapojit do různých aktivit nejen děti a mládež, ale i rodiče těchto dětí a mládeže.

Jedním z cílů bylo dosáhnout zajištění veřejných prostor, kde by se děti a mládež mohla bez překážek scházet, diskutovat, prezentovat svou kulturu na veřejnosti, dopňovat si zde své vzdělání a zejména, smysluplně trávit svůj volný čas. To se povedlo až v roce 2004 za pomoci ředitele Základní školy v Boleticích nad Labem pana Mgr. Jaroslava Hauzírka, kterou navštěvují právě děti a mládež a který nám poskytl prostory k činnosti a dále za přispění zahraničního sponzora, filantropa a bývalého poslance SPD NSR pana Prof. Dr. Wolfganga Marcuse, který nás v začátcích podporoval po finanční stránce tak, aby prostory byly vybaveny potřebným materiálem a aby byly uhrazeny prostředky za energie a pronájem. Vzniklo tak přímo v prostorách této ZŠ Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamarád, a to pro věkovou kategorii od 6 do 26 let.

            V roce 2011 jsme byli dle zák. číslo 108/2006 o sociálních službách zaregistrováni na Krajském úřadě v Ústí nad Labem jako poskytovatelé sociální služby. Od té doby se centrum dětí začalo rozšiřovat a dnes jsou jeho prostory rozšířeny po celé jedné z budov ZŠ, včetně sociálního zařízení. Pracuje zde celkem 10 zaměstnanců, neboť v lednu 2018 zde vznikl další projekt Terénní služby, která pomáhá lidem v sociální oblasti přímo v lokalitě sídliště a v přirozeném prostředí klientů. Do konce roku 2017 zde existoval projekt i pro děti ve věku od 3 do 6 let, tzv. Předškolní vzdělávací klub Motýlek, kde se děti připravovaly různými vzdělávacími metodami na vstup do přípravných tříd ZŠ a později do 1. třídy ZŠ. Jednou ze vzdělávacích metod tohoto klubu byla metoda Grunnláget. Tento projekt však byl ukončen, a to na základě změny zákona, který nařizuje, aby předškolní děti navštěvovaly akreditované mateřské školy. Tento projekt byl velice úspěšný a rodiči oblíbený. Je škoda, že musel být ukončen. 

            Jak jsem již shora krátce uvedl, od začátku roku 2018 vznikl v NZDM Kamarád nový program, a to Terénní sociální služba. Zde se snažíme pomáhat lidem přímo v jejich přirozeném prostředí s jejich problémy v oblasti zaměstnanosti, dluhové problematiky, bytové problematiky, sociálního poradenství aj.  Bylo přijato do pracovního poměru celkem 5 lidí, z nichž jsou 4 terénní pracovníci a jeden sociální pracovník – specialista. Tento projekt je financován z ESF a je na tři roky. V našich projektech nemohu opomoneou spolupracující subjekty, mezi které patří i nadále ZDŠ v Boleticích nad Labem, Charitní sdružení Děčín, které také působí v lokalitě boletického sídliště, Magistrát města Děčín a Úřad práce v Děčíně, kde nás také podporují v různých projektech zaměstnanosti, které jsou financovány z ESF. Všem těmto organizacím děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho úspěchů a spokojených klientů.

Miroslav Grajcar

předseda spolku Indigo Děčín, z.s.

Kontakt.:  731105424

Další iformace o NZDM Kamarád naleznete na internwtových stránkách

www.centrum-kamarad.webnode.cz

Přečteno: 651 krát

SOCIO-INFO CENTRUM

Informace o sociálních službách v Děčíně
Budova Na Valech MM Děčín
Po, St: 8-12, 13-17
Pá: 8-12
Tel. 412 593 167

HLEDÁTE INFORMACE

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ

NÁHODNÉ VIDEO

CHCI SPOLUPRACOVAT

Máte-li zájem zapojit se do procesu komunitního plánování města Děčín, kontaktujte nás...

PROCES KP V DĚČÍNĚ

LOGO KPSS

KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ

20.08.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
28.08.2019 - Středa - 15:15 jednání KS OZP
17.09.2019 - Úterý - 09:00 Jednání KS Osoby v krizi
17.09.2019 - Úterý - 13:30 Jednání KS Rodiny, děti a mládež

OCENĚNÍ

DŮLEŽITÉ ODKAZY