1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.


Děčínském doléčovací centrum
Fügnerova 665/18
405 02 Děčín I
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová
Telefon: 412 591 233
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.


Terénní programy pro uživatele drog
Teplická 31/45
405 02 Děčín IV.
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová
Telefon: 739343078
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.


Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče
Teplická 31/45
405 02 Děčín IV.
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová
Telefon: 603828225, 736758931
Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.


Azylový dům pro muže a matky s dětmi
Řecká 1216/19
405 02 Děčín VI.
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová
Telefon: 737 703 772
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.


Azylový dům Kompas a Noclehárna
Řecká 1216/19
405 02 Děčín IV
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová
Telefon: 737 703 772, 604 294 674 (pouze AD Kompas)
Charitní sdružení Děčín

Charitní sdružení Děčín


Občanská poradna Děčín
Zbrojnická 779/7
40502 Děčín 4
Statutární zástupce: Bc. Jitka Repešová
Telefon: 412 517 368
Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice,p.o.


Chráněné bydlení Děčín
Kladenská 247/41
40502 Děčín III - Staré Město
Statutární zástupce: Bc. Dagmar Vaňková
Telefon: 412 555 366

In IUSTITIA


Pomoc obětem násilí z nenávisti
Rybná 24
110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Klára Kalibová
Telefon: 773 177 328
o.s. Křesťanské společenství Jonáš

o.s. Křesťanské společenství Jonáš


Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez domova
Březová 394/60
405 02 Děčín 3
Statutární zástupce: Lenka Schmidtová
Telefon: 734 330 251
Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Česká Kamenice


Nizkoprahové denní centrum
Tyršova 350
407 21 Česká Kamenice
Statutární zástupce: Štěpánka Kecková
Telefon: 412 582 602, 777 555 040
Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Česká Kamenice


Podpora samostatného bydlení
Tyršova 350
407 21 Česká Kamenice
Statutární zástupce: Štěpánka Kecková
Telefon: 412 582 602, 777 555 040
Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Děčín

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Děčín


Terénní programy pro obyvatele sociálně vyloučených lokalit
Radniční 1/23
40502 Děčín
Statutární zástupce: dr. Ladislav Zamboj
Telefon: 724 701 630
Probační a mediační služba – středisko Děčín

Probační a mediační služba – středisko Děčín


Lázeňská 1268/12
40502 Děčín 1
Statutární zástupce: PaedDr. Jitka Čádová
Telefon: 737 247 435
Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.


Krizová poradna
Bezručova 87/2
405 02 Děčín IV - Podmokly
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Fiedlerová
Telefon: 732 599 451
Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu

Prosapia, z. ú., společnost pro rodinu


Poradna Prosapia
Fügnerova 355/16
40502 Děčín 2
Statutární zástupce: Mgr. Jana Pittnerová, MBA
Telefon: 736 482 254
Spirála, z.s.

Spirála, z.s.


Centrum krizové intervence
K Chatám 22
403 40 Ústí nad Labe – Skorotice
Statutární zástupce: Ing. Pavla Skokanová
Telefon: 475 603 390
Spirála, z.s.

Spirála, z.s.


Intervenční centrum
Bezručova 87/2
405 02 Děčín 4
Statutární zástupce: Ing. Pavla Skokanová
Telefon: 475 511 811