1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Úřad práce České republiky

Zkratka: IČO: .
Ulice a č.p.: U Plovárny 1190/14 Město: Děčín

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: . Telefon:
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Komová Telefon: 950 111 600
Typ služby:
-
Druh služby:
-
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
-
Cílová skupina:
-
Status organizace: jiné
GPS: GPS:

Popis činnosti:

Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad práce ČR“) je správním úřadem s celostátní působností a je organizační složkou státu. Úřad práce ČR byl zřízen dnem 1. 4. 2011, zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů. Ministerstvo práce a sociálních věcí řídí Úřad práce ČR a je jeho nadřízeným správním úřadem.

 Kontaktní pracoviště

jsou organizačními útvary krajských poboček. Součástí kontaktního pracoviště mohou být detašovaná, či dislokovaná územní pracoviště, popř. výjezdní pracoviště.

Kontaktní pracoviště plní v oblasti zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání zejména tyto úkoly:

 • sleduje databázi a podává informace o volných pracovních místech a aktualizuje je, a zároveň aktivně vyhledává informace o volných pracovních místech,
 • vede evidenci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání,
 • rozhoduje o nezařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení z této evidence,
 • vydává a ověřuje správní rozhodnutí v oblasti zprostředkování zaměstnání,
 • vyhledává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených vhodné pracovní uplatnění; v této souvislosti spolupracuje s oddělením zaměstnanosti krajské pobočky,
 • projednává s uchazeči včetně zdravotně postižených možnosti pracovního uplatnění na společensky účelných pracovních místech, při veřejně prospěšných pracích a jedná s nimi o možnostech rekvalifikace a provádí v těchto oblastech průzkum zájmu uchazečů,
 • podílí se realizaci opatření a nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, provádí výběr uchazečů v rámci realizace jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti,
 • ve spolupráci s krajskou pobočkou se podílí na sociálně právním a profesním poradenství v oblasti zaměstnanosti,
 • vypracovává a sjednává individuální akční plány.

Kontaktní pracoviště plní v oblasti podpory v nezaměstnanosti zejména:

 • rozhoduje ve správním řízení zejména o přiznání podpory v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, o její výši,
 • rozhoduje ve správním řízení o přiznání kompenzace odstupného dle §44b zákona o zaměstnanosti,
 • zpracovává řádné a mimořádné výplaty podpor v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • vydává uchazečům o zaměstnání včetně zdravotně postižených a určeným orgánům potvrzení, vymezená platnou právní úpravou, o vedení v evidenci a příp. poskytování podpory v nezaměstnanosti.

Kontaktní pracoviště plní v oblasti nepojistných sociálních dávek úkoly správního orgánu prvního stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních službách, zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní ochraně dětí zejména tyto úkoly:

 • rozhoduje ve správním řízení o přiznání příslušné dávky,
 • vede evidenci žádostí o dávky v informačním systému, zpracovává údaje potřebné pro rozhodování o dávce do informačního systému,
 • rozhoduje o případných námitkách účastníka řízení, předává nadřízenému orgánu odvolání, pokud ve své kompetenci neprovedl autoremeduru,
 • zpracovává řádné i mimořádné výplaty dávek,
 • provádí exekuce z přiznaných dávek,
 • vyřizuje agendu posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných sociálních dávek
 • zajišťuje agendu dávek pěstounské péče.

 

Přidáno dne: 2019-01-24 10:06:45    Počet zobrazení: 13