1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.
Zkratka: CSS Děčín, p. o. IČO: 71235868
Ulice a č.p.: Krásnostudenecká 1525/30 Město: Děčín VI.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: PhDr. Jana Skalová Telefon: 412 591 233

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Bc. Lucie Písaříková Telefon: 731609770
Typ služby:
ambulantní, terenní
Druh služby:
služby sociální péče
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
40 – pečovatelská služba
Cílová skupina:
-
Status organizace: příspěvková organizace
GPS: 50.7592864 GPS: 14.19064789999993

Popis činnosti:

Posláním Pečovatelské služby je zajištění pravidelné pomoci, podpory a péče ve spolupráci s rodinou a zároveň minimalizování rizika prohlubování závislosti na poskytované službě. Podpora a pomoc pečovatelské služby vychází vždy z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů. Při výkonu činnosti je vždy respektována důstojnost uživatele a jeho základní lidská práva.

 

Cílová skupina: Osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou určeny dospělým osobám od 19 let věku.

 

Okruh osob: senioři, chronicky nemocní, chronicky duševně nemocní a zdravotně postižení

Kapacita a forma: Okamžitá kapacita je kapacita v daný okamžik při práci s jednotlivcem. Od 15:30 je okamžitá kapacita terénní služby 1 klient, Terénní forma = 16 osob. Ambulantní forma = 3 osoby. Terénní forma o víkendech a svátcích je 1 osoba (na objednávku předem)

 

Provozní doba: Pondělí – pátek 7:00 – 18:00, sobota, neděle, svátek 9:00 – 13:00 sobota, neděle a svátek 9:00 – 13:00 – okamžitá kapacita 1 klient

 

Terénní služby jsou poskytovány v místě bydliště klienta na území města Děčín.

Ambulantní služby jsou poskytovány na adresách: Krásnostudenecká 1525/30, Děčín 6, 405 02, Jindřichova 337, Děčín 9, 405 02 Ambulantní služba je poskytována v prostorách pečovatelské služby, tzn.: Střediska osobní hygieny (dále jen „SOH“). Tyto prostory (koupelny) jsou speciálně upraveny pro osoby zdravotně (tělesně) postižené.

 

Ceník poskytovaných služeb na www.cssdecin.cz.

 

Přidáno dne: 2011-03-30 11:28:13    Počet zobrazení: 470