1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Česká Kamenice
Zkratka: IČO: 70818134
Ulice a č.p.: Tyršova 350 Město: Česká Kamenice

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040
Typ služby:
-
Druh služby:
služby sociální péče
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
50 – domovy se zvláštním režimem
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním
Status organizace: církevní organizace
GPS: GPS:

Popis činnosti:
Cílová skupina: Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením
 

Kdo jsme

Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.
 

V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia (srov. Mt 25, 40).
 

Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.
 

Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.
 

Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.

 

„První moment v lásce je, že nechci být samostatnou osobou pro sebe a že se cítím, kdybych jí byl, nedostatečný a neúplný. Druhý moment je, že se získávám v druhé osobě, že v ní mám platnost, a ona totéž získává ve mně.“ (G. W. F. Hegel) 

 

Přidáno dne: 2016-02-16 09:38:30    Počet zobrazení: 53