1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Děčín

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s., pobočka Děčín
Zkratka: PPO IČO: 70100691
Ulice a č.p.: Radniční 1/23 Město: Děčín

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: dr. Ladislav Zamboj Telefon:
Kontaktní osoba: Lenka Stajčevová, DiS. Telefon: 724 701 630
Typ služby:
terenní
Druh služby:
služby sociální prevence
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
69 – terénní programy
Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Status organizace: jiné
GPS: 50.7798661N GPS: 14.2121497E

Popis činnosti:

Poradna pro Občanství/Občanská a lidská práva

zaměřuje svoji činnost na právní poradenský servis pro potřeby jednotlivců, nevládních organizací i pracovníků státní správy, sleduje a analyzuje dodržování občanských a lidských práv a platné a připravované legislativní normy, zaměřuje se na návrhy a iniciování systémových řešení. 

Dlouhodobě se věnuje problematice státního občanství, pobytu cizinců, diskriminace a rovných příležitostí a pomoci rodinám. 
Při rozvoji svých právních programů Poradna zpracovala několik připomínkových zpráv a stanovisek k vládním dokumentům. 
V oblasti poskytování právního servisu se Poradna dlouhodobě věnuje zejména problematice rasové diskriminace.

Poradna také realizuje program podpory mimoústavní rodinné péče prostřednictvím sociálních poradenských programů pro ohrožené rodiny a děti v ústavní péči, při nichž je poskytováno rovněž právní poradenství. 

Od zahájení své činnosti Poradna poskytuje právní poradenství rovněž v oblasti integrace cizinců a státního občanství. Jednotlivci se na Poradnu obracejí hlavně s problémy týkajícími se podmínek pobytu cizinců v České republice a podmínek získání státního občanství. 

Poradna při realizaci svých programů dlouhodobě spolupracuje s nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou vyloučených nebo segregací a diskriminací ohrožených skupin obyvatel (především o.p.s. Člověk v tísni a občanské sdružení Vzájemné soužití ) a orgány státní správy a samosprávy (zejména odbor pro lidská práva Úřadu vlády České republiky, samosprávy obcí a měst.)

Pobočka Děčín:

Byla otevřena v březnu 2010 a její pracovníci se od té doby pohybují v terénu děčínských sociálně vyloučených lokalit, (nejen) jejich obyvatelům nabízejí celý balíček sociálních služeb, které směřují k jejich integraci do společnosti a odstranění sociálních patologií.

Děčínská pobočka poradny poskytuje především terénní sociální práci, bezplatné právní poradenství pro osoby zasažené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou, obecné sociální poradenství a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Převažujícími typy zakázek, které řeší  tým děčínské poradny se svými klienty jsou: dluhy a předlužení, podpora při vstupu na trh práce, podpora ve školní docházce dětí, podpora ve vyjednávání a mediace konfliktů, ochrana před diskriminací, podpora a aktivizace rodin k vytvoření harmonického prostředí k výchově dětí.

Od října 2010 do října 2012 děčínská Poradna realizovala formou veřejné zakázky pro Úřad práce v Děčíně projekt „S podporou za prací na Děčínsku“, který integruje nezaměstnané obyvatele děčínských sociálně vyloučených lokalit zpět na trh práce, zejména pomocí zvyšování jejich kvalifikace.

 

Cílová skupina:

-          osoby bez přístřeší

-          osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách

-          rodiny s dítětem/dětmi

-          etnické menšiny

 

Provozní doba:

Po 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby

Út 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby

St 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby

Čt 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby

Pá 8:00 - 16:00 terénní poskytování služby

 

Přidáno dne: 2016-02-17 15:05:02    Počet zobrazení: 187