1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Probační a mediační služba – středisko Děčín

Probační a mediační služba – středisko Děčín
Zkratka: PMS IČO: 70888060
Ulice a č.p.: Lázeňská 1268/12 Město: Děčín 1

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: PaedDr. Jitka Čádová Telefon:
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Herich, DiS. Telefon: 737 247 435
Typ služby:
ambulantní, terenní
Druh služby:
-
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
-
Cílová skupina:
-
Status organizace: jiné
GPS: 50.7798709 GPS: 14.212162900000067

Popis činnosti:

PMS je státní organizace, vycházející ze dvou profesí

– sociální práce a práva.

• usilujeme o začlenění pachatele do života ve společnosti bez dalšího porušování zákonů.

• vedeme pachatele k tomu, aby přijal odpovědnost za vlastní provinění a snažil se napravit následky trestného činu.

• pracujeme s poškozenými a oběťmi trestné činnosti. Zapojujeme je do řešení vzniklé situace a snažíme se o obnovení jejich pocitu bezpečí, a důvěry ve spravedlnost.

 

V oblasti mediačních činností:

• nabízíme zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností, a to prostřednictvím tzv. mimosoudního jednání, řízené prostředníkem - mediátorem, jehož cílem je řešení sporu mezi obviněným a poškozeným. Mediaci lze provádět jen se souhlasem obviněného a poškozeného.

• výsledkem může být jak dohoda o urovnání vztahů, tak ujednání o náhradě škody. K této formě dohody potom může soud přihlédnout při ukládání trestu. Ve vhodných případech může věc podmíněně zastavit.

 

V oblasti probačních činností:

• organizování a vykonávání dohledu nad obviněným a kontrole výkonu trestů nespojených s odnětím svobody.

• sledování chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného odsouzení či propuštění z výkonu trestu i v sociální, rodinné, pracovní i bytové problematice.

• dohlížíme a organizujeme trestu (a trestního opatření) Obecně prospěšných prací. Spolupráce s poskytovateli Obecně prospěšných prací, což jsou státní, nebo jiné obecně prospěšné společnosti, které se zabývají vzděláním, vědou, kulturou, školstvím, ochranou zdraví, požární ochranou, ochranou životního prostředí, podporou a ochranou mládeže, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, náboženskou, tělovýchovnou a sportovní činností.

• dohled v rámci trestu domácího vězení formou namátkových kontrol.

• dohled vykonáváme i v oblasti mládeže a nezletilých, kterým byl tento uložen, ve spolupráci s jejich rodinami.

 

Probační a mediační služba poskytuje obětem trestných činů právní informace zdarma, a to dle Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů. Je zařazena v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Klienti mohou kontaktovat jakéhokoliv pracovníka střediska Děčín a domluvit si návštěvu.

 

Kontakty na jednotlivé pracovníky:

Mgr. Lukáš Herich – vedoucí střediska

737 247 435 lherich@pms.justice.cz

Mgr. Monika Peřichová

773 783 682 mperichova@pms.justice.cz

Mgr. Ivana Papežová

734 362 947 ipapezova@pms.justice.cz

Mgr. Lucie Plíhalová

778 701 758 lplihalova@pms.justice.cz 

 

Přidáno dne: 2011-02-08 13:45:20    Počet zobrazení: 1113