1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.

Programy občanské pomoci a sociální intervence, z.s.
Zkratka: POPSI IČO: 69898588
Ulice a č.p.: Bezručova 87/2 Město: Děčín IV - Podmokly

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: Mgr. Kateřina Fiedlerová Telefon: 778 425 877

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Fiedlerová Telefon: 732 599 451
Typ služby:
ambulantní
Druh služby:
sociální poradenství
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
37 – odborné sociální poradenství
Cílová skupina:
rodiny s dítětem/dětmi
Status organizace: jiné
GPS: 50.7742382 GPS: 14.197882400000026

Popis činnosti:

Sdružení Programy občanské pomoci a sociální intervence je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je realizace aktivit směřujících se na oblast sociální prevence a sociální intervence a dalších preventivních aktivit.

Název projektu - služby: Krizová poradna

Anotace projektu:

V zařízení Krizová poradna zajišťujeme poskytování registrované sociální služby: odborné sociální poradenství. Poradenství je poskytováno osobám, které se naleznou v náročné životní situaci, se kterou si sami neumí poradit či najít východisko, řešení.

Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně. Probíhá formou ambulantní, dále formou tzv. internetového poradenství, zároveň zajišťujeme i poradenství telefonické.

Cíl projektu:

Základním cílem projektu Krizové poradny je prostřednictvím odborného sociálního poradenství podporovat a pomíhat nacházet či hledat řešení lidem v náročné životní situaci (např. se může jednat o nepříznivou sociální situaci, osobní, pasrtnerskou či manželskou krizi, problémy s vlastní identitou, rodinné nebo mezigenerační problémy) s využitím a podporou jejich vlastního potenciálu a úsilí při řešení těžké životní situace.

Dílčími cíli jsou:

- stabilizace stavu klienta nacházejícíhos e v náročné životní situaci

- obnova a upevnění kontaktů a vztahů s přirozeným sociálním prostředím

- náprava vztahů, podpora, vedení a pomoc při vyrovnávání se s náročnou
  životní situací, kterou si klient v určité fázi jeho života prošel nebo jí  
  prochází 

- podpora a posílení psychického stavu klienta do té míry, aby byl opět
  schopen ve společnosti samostatně fungovat

Cílová skupina:

- oběti domácího násilí                                                                          

- oběti trestné činnosti

- osoby v krizi

- rodiny s dítětem/dětmi

Věková kategorie:

- služba je poskytována osobám od 4 let věku

 

Provozní doba:

 

Pondělí : 11.00 - 17.00 hodin

Úterý:      12.00 - 17.00 hodin

Středa:    09.00 - 17.00 hodin

Čtvrtek:   12.00 - 18.00 hodin

Pátek:      09.00 - 15.00 hodin


 

 

Přidáno dne: 2011-02-10 10:06:40    Počet zobrazení: 751