1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
seniori ozp rodiny v krizi osoby v krizi

Oblastní charita Česká Kamenice

Oblastní charita Česká Kamenice
Zkratka: IČO: 70818134
Ulice a č.p.: Tyršova 350 Město: Česká Kamenice

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

oficiální webové stránky
Statutární zástupce: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Kontaktní osoba: Štěpánka Kecková Telefon: 412 582 602, 777 555 040
Typ služby:
terenní
Druh služby:
služby sociální péče
Paragraf dle 108/2006 Sb.:
43 – podpora samostatného bydlení
Cílová skupina:
osoby s chronickým duševním onemocněním
Status organizace: církevní organizace
GPS: 50.8001509 GPS: 14.411995199999978

Popis činnosti:

Kdo jsme

Poslání a cíle Charity, základní zásady a hodnoty, kterými se charitní služba řídí.

Poslání Charity pramení z pověření katolické církve šířit ve světě dobro, spravedlnost a naději. V tomto svém úkolu následuje příkladu Ježíše Krista, který během svého života sloužil mnoha lidem v nouzi, pomáhal druhým, aby měli život v plnosti, a svým učedníkům uložil přikázání lásky k Bohu a bližnímu jako nejvyšší přikázání.


V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým, trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia (srov. Mt 25, 40).


Své poslání uskutečňuje Charita zejména prostřednictvím materiální, sociální, humanitární, rozvojové, psychické a duchovní pomoci potřebným lidem a rovněž prostřednictvím úsilí o spravedlivější podmínky ve společnosti.


Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu svatém a v dokumentech sociálního učení katolické církve.


Charitní služba je poskytována lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře. Charitní služba v zahraniční je vykonávána s respektem vůči domácím kulturám a náboženským vyznáním.

„První moment v lásce je, že nechci být samostatnou osobou pro sebe a že se cítím, kdybych jí byl, nedostatečný a neúplný. Druhý moment je, že se získávám v druhé osobě, že v ní mám platnost, a ona totéž získává ve mně.“ (G. W. F. Hegel)

Podpora samostatného bydlení

Nabídka služby:

Sociální služba Podpora samostatného bydlení (PSB) s působností Ústí n.L. a Děčín, je zaregistrována od 1.1.2013 dle zákona č.108/2006, Sb. o sociálních službách.

Kancelář pobočky Och ČK je na adrese Velká hradební 2800/54, Ústí n.L., jedná se o bývalou administrativní budovu Pozemních staveb a.s., kancelář služby PSB je ve druhém patře, přímo naproti výtahovým dveřím.

Jako registrovaná sociální služba nabízíme uživatelům, zdravotnickým, příspěvkovým a neziskovým organizacím především službu PSB, která je určena:

  • uživatelům s chronickým duševním onemocněním, kteří spadají do okruhu osob s poruchou osobnosti, či jiným onemocněním
  • uživatelům, kteří se léčili či léčí ze závislosti na alkoholu
  • uživatelům s jiným zdravotním postižením, které je kombinováno s některou z výše uvedených situací
  • uživatelům, kteří patří do některé z výše uvedených skupin a jsou ohroženy sociálním vyloučením

Služba je vhodná především pro osoby, které mají dlouhodobé sociální problémy způsobené díky jedné či několika výše uvedeným skutečnostem, mají alespoň základní motivaci ke změně a zlepšení kvality svého života.

Pro osoby, které trpí některou z výše uvedených životních okolností a mají problémy s dorozuměním se se svým okolím, s finančním hospodařením, údržbou domácnosti a dalšími životními situacemi.

Pro osoby, které se díky svému zdravotnímu či sociálnímu handicapu cítí osaměle a díky svému osamění nejsou sto zvládat samostatné bydlení

Služba je vhodná pro osoby, které již samostatně bydlí, ale i pro osoby, které jsou v dlouhodobé bytové nouzi a žijí na komerčních ubytovnách, či jsou osobami bez přístřeší, či jsou dlouhodobě hospitalizovány v psychiatrických léčebnách

Sociální službu PSB Ústí n.L., Děčín, je možno chápat i jako službu následnou, pro uživatele, kteří již, či vůbec nenaplňují kritéria cílové skupiny uživatelů dalších organizací a přesto potřebují podporu.

Služba je vhodná i pro klienty sociálních odborů ÚMO města Ústí n.L. a Děčín, kteří vyžadují dlouhodobou a individuální podporu a spadají do výše uvedených cílových skupin.

Kontakt:

Oblastní charita Česká Kamenice, Pobočka Ústí n.L., Velká hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem

E-mail: kamenice@dchltm.cz, Telefon: 606 923 374

 

Přidáno dne: 2013-03-07 09:58:48    Počet zobrazení: 296